Allaktivitetshus - mötesplatsen för dig

Vad är syftet med projektet?                                                           
Att skapa en mötesplats där man kan mötas på, oberoende av myndigheter och organisationer över åldersgränser, nationaliteter och behov, vilket leder till en ökad stolthet, förståelse och attraktivitet för bygden.

Vilket behov finns det av projektet?                                      
Behovet är en mötesplats som är generöst öppen för alla, oavsett, nationalitet, sexualitet, religös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder, ekonomiska resurser kunskaper eller andra behov.

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?        
Styrelsen har varit involverade i 3 st. andra Leaderprojekt i Vedum med omnejd, där kompetensen för att driva leaderprojekt är väl inarbetad och kunskapen och erfarenheten höjts via de tidigare Laederprojekten. Här kommer nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar oavsett kön och äldre kunna få kompetenshöjande insatser och en meningsfull sysselsättning där de aktivt kommer att delta i projektet.

Vilka andra samarbetar projektet med?                                       
För att få en bra mötesplats med många aktiviteter för alla ådrar och intressen nät verkar vi med massor med olika föreningar t.ex. Scen Vara, Kulturskolan, Vuxenskolan, Väntjänst, Röda Korset, övriga 4st bygdegårdsföreningar, Vedums köpmannaförening, Vedums AIS, Biblioteket, Lions, Scouter, Svenska kyrkan, Vedums skola. Vara Kommun, Hembygdsföreningen, Aktiva Vedum men kommer även att hitta nya samarbetspartners.

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?          
I första hand Vedum med omnejd men även andra delar av Vara Kommun där personer som har möjlighet att ta sig hit via tåg, buss eller bil är välkomna. Då vi tillhandahåller en Info Point kommer även tillresta från övriga Sverige och världen besöka oss.

Vilka kan ha intresse av projektet?                                 
Vedumsborna i stort då det finns aktiviteter för alla, turister då en Info Point finns, nyanlända och äldre som kan utnyttja vår service Point med att få hjälp med olika ärende till myndigheter, bank, dator, mobiltelefon, utskrift mm. Företagare då det centrala läget för Laskegården lockar till handel men även då vi kan tipsa om olika företags tjänster på orten.

Vilka mål ska projektet nå upp till på lång sikt?                                             
Att det lockar människor till att flytta hit, stanna här, besöka oss, och att samhällsnyttan med projektet leder till trivsel och god hälsa för människor som kommer till våra aktiviteter.